מנוי מאד זמני ל'הארץ'

מנוי מאד זמני ל'הארץ'

אני אף פעם לא מתביישת לספר, שכשאני מעיינת בכתבי עת אני בדרך כלל מתחילה עם הזולים והרְכִילוּתִיים ביותר. רכילות זה בריא ויש לזה הרבה פעמים ערך אינפורמטיבי גבוה. למשל, השמועה שבינתיים התגלתה כלא מדוייקת כאילו מלכת בריטניה החליטה לפנות את כסאה לוויליאם ולאשתו המופלאה...

הטור של גאי בכור, ועוד

אני בדרך כלל לא פוליטית אבל אני מרגישה צורך להביע תמיכה בתיקון שיזמה ח"כ איילת שקד ל'חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו' ושאושר ע"י ועדת השרים לחקיקה ב-26.10. לפי התיקון יוגבל כוחו של בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת, וזה בעקבות הפסילה של בג"צ את התיקון לחוק...