I'll Know

  בהורוסקופ היה כתוב שחבר לשעבר יחזור לחיי, אז עברתי על כל מי שיכול להיחשב לחבר לשעבר ובאמת באמת לא הצלחתי לחשוב על מישהו. הם נשואים, הם לא גרים בארץ, הם לא שמו לב מלכתחילה שאני קיימת… הפטנט שלי הוא בדרך כלל להתאהב במישהו שלגמרי מחוץ לליגה מבחינתי. זה התחיל...