אז מותר בסוף לחייך?

אחרי שכל כך התפעלתי מ"חלומו של הכוזרי" אני מנסה עכשיו את "הנאום האחרון של משה" (מיכה גודמן, הוצאת "דביר", 2014; עכשיו בהנחה ב'סטמצקי'.) אני מאד מזדהה עם חלק מהדברים הנאמרים. בעמ' 151 למשל, גודמן עורך השוואה בין היחס לכסף בנצרות, או באופן...