קוראת פרוֹיד

קוראת פרוֹיד

אני עושה את הלא יאומן וקוראת עכשיו את פרויד. לא, באמת. כי אני בן-אדם משכיל. לא, זאת לא הסיבה. אני סמי-משכילה אבל לא זו הסיבה. הסיבה האמיתית היא שאני מרגישה שזה לא יכול להיות שזה שם וזה לא מתחבר לחיים שלי בשום צורה. הלכתי פעם לפסיכולוגית, לפני שנים. כלומר, אני מבקרת...