שלושה סיפורים על נישואים

קובץ של שלושה סיפורים, שהם שלוש נקודות מבט נשיות על נישואין. הניסיון, בקובץ הזה, הוא לתת איזו סכימה של התפתחות המאבק הפמיניסטי המודרני.

שרלוט פרקינס-גילמן (1892)

הסיפור הראשון, 'הטפט הצהוב' של שרלוט פרקינס גילמן, נכתב בסוף המאה ה-19 ומבוסס על נישואיה של הכותבת. פרקינס-גילמן מתארת נישואים המתנהלים על פי המודל הפטריאכלי והמצמצמים מאד את 'תחום המחיה' של בת הזוג הנשואה. התייחסות החברה אל הגיבורה בסיפור אופיינית ליחס באותה תקופה אל נשים בנות המעמדות הגבוהים יותר וקשור, לפי הראיה הפמיניסטית, בצורך פטריאכלי לרסן את כוחן.

כלת פרס נובל לספרות דוריס לסינג (1963)

 הסיפור השני, 'לחדר תשע-עשרה', הוא של כלת פרס נובל לספרות דוריס לסינג. הסיפור נכתב בשנות השישים המוקדמות של המאה ה-20 והוא מבוסס על מודל אידיאלי שלסינג – כפי שניתן להתרשם מן האוטוביוגרפיה המרתקת שלה – האמינה בו ברמה כלשהי למרות שידעה שהוא לא יתאים לה עצמה. החוזק בכתיבה של לסינג הוא תמיד ב'הליכה עד הסוף' שלה כשהיא מציגה את רעיונותיה, במקרה הזה את רעיונותיה הפוליטיים-חברתיים לגבי נישואין.   

שרון לין שוורץ (1980)

הסיפור השלישי, 'מתוך מאבק' של לין שרון שוורץ, נכתב בסוף המאה ה-20. אין כאן מאבק על מסגרת הנישואין – נראה שהמסגרת נוחה לשני בני הזוג – אך מתחת למבנה הפוליטי-חברתי מתגלה הרובד הפסיכולוגי. בן הזוג בסיפור מאד אמביוולנטי לגבי נשיות, כפי שהיא מתבטאת בגופה הטופח של אשתו ההריונית. למעשה אלו שני בני הזוג המתקשים להתמודד עם ההריון, כך שייתכן מאד שגם האשה הפנימה את האמביוולנטיות של החברה הפטריאכלית לגבי נשיות. אך המאבק שבכותרת הוא על רקע אירוטי והאהבה בסופו של דבר, מנצחת את הכל.

 

 

women's literature 3